Kronika 2000

1.Anpetu Nic
2. Anpetu

Po dlouhém roce nás probudila Wanbliho ranní píseň. Poté, co všichni vstali, následovala rozcvička a po ní blužáža. Po Wo byl sněm na kterém jsme se dozvěděli program dne. Jako první jsme museli vyřešit záhadu ohníčků. Rozdělili jsme se do rodů a vydali se po stopách barevných bavlnek. Po nalezení pavoučích zámotků jsme se vrátili do tábora. Kde jsme zjistili, že Zaspal neumí číst.Což nikoho nepřekvapilo – čekali jsme to. Potom následovala těžká dřina s čan. Zaspal nosil – alespoň něco umí. Čich nepatří k našim blízkým kamarádům. O tom jsme se přesvědčili ve zkoušce, kterou jsme absolvovali. Velká bouřka přerušila naše hrátky. Většina si myslela, že se Očeti Tanka nebude konat. Ale přece, Očeti probíhalo. Pomocný peta zapalovala Klidná Mysl(napočtrnácté). Hlavní peta zapalovaly: Hadí Ocásek, Havraní vlas, Pírko Prérie a Úsměv při tanci. Pak se zpívalo a rajtovalo. Zvuky z lesa přerušily Wanbliho píseň. Podle zvuků jsme našli Inktomiho a pak se šlo chrupkat. *Po odpoledním WO byla zkouška přijetí do kmene, která se na 1. pokus nezdařila nikomu.

Zapsala: Úsměv při tanci
3. Anpetu

Na sněmu jsme se dozvěděli co budeme dělat. Po sněmu jsme se rozdělili do čtyř skupin a každá měla jiný program.Nejšikovnější a nejrozumnější indiáni stavěli pec. Dnes jsme měli také možnost vyzkoušet si, jak jsme odolní. Byla to zkouška, která dala zabrat nám i rádcům. Aby mohl být náš kmen obohacen o nové indiány byla zopakována zkouška přijetí do kmene. Každý ví, jak je sekyra nebezpečná v rukou dítěte. Malý velký medvěd na to taky doplatil. Krev zaplavila jídelnu. Někteří chytří indiáni si mysleli, že Mato upadne do komatu. Po poslední hře, jsme šli spinkat.

Zapsala: Klidný Mysl
4. Anpetu

Po sněmu jsme se rozdělili do tří skupin. Čikalan – stříleli z luku, učili se obrázkové písmo. Polovina kan slaňovala a ostatní korálkovala. Mezitím druhá polovina kan dodělávala pec na chleba a buchty. Po odpoledním klidu jsme si zahráli na čarovací zahrádkáře a směnný obchod s traperem. K večeru jsme provozovali hrátky s abecedou, které se líbily všem. Po sněmu jsme ulehly do betle, chvíli kecali a potom usnuli.

Zapsala: Obláček
5. Anpetu

Ráno nás probudil Matův zpěv. Po sněmu jsme šli na čan, kde jsme hráli rodovou hru kdo postaví větší pagodu nebo hranici ze dřeva. Po skončení hry jsme šli k ble, kde jsme se učili poznávat vodní hmyz a pak jej museli hledat. Nalezený hmyz jsme v ešusech donesli do tábora, kde se navzájem požrali. Pak byla blužáža, která nás příjemně očistila. Dostali jsme možnost vyzkoušet si naše smysly. Hra trvala až do, večera. Po sněmu jsme hráli noční wičoškate v čontanka, po vyčerpávající hře jsme ulehli do hajan.

Zapsala: Mlčí
6. Anpetu

Po sněmu šli kan nacvičovat laktos a čikalan se šli orientovat v přírodě. Následovala hra o to, kdo nejrychleji přesune předem postavenou trojnožku od horní cesty k dolní. Všichni se snažili. Napínavý boj mezi Volavkami a medvědicemi skončil vítězstvím Medvědic. Zkusili jsme si jak to chodí v indiánské rodině. Nosili jsme bizoní trus (šišky), lovili jsme zvířata, hráli si na tchýně, které nesměl spatřit zeť a nakonec ,a to se líbilo všem, jsme bojovali na kládě. A taky se nám moc líbilo, jak Havraní Vlásek v objetí se Zaspalem spadli na matrace. Na večerním sněmu jsme zpívali. A pak jsme šli dadynkat.

Zapsala: Šárka
7. Anpetu

Wanbliho píseň nás přivítala do dalšího dne. Po sněmu jsme dohráli hru indiánská rodinka, kterou jsme předešlý den nestihli celou. Poté se čikalani učili zacházet s mapou a buzolou a kan si společně s Tašunkou povídali o psech. Po krátkém odpočinku jsme se vystřídali. Hned se hrála rodová hra, ve které se z nás staly psi táhnoucí své saně. I dnes to byl zajímavá boj mezi Volavkami a Medvědicemi. U večerního sněmu jsme si zatančili a zazpívali indiánské tance a písně, popřáli si dobrou noc a šli spát.

Zapsala: Havraní Vlas
8. Anpetu

Opět nás probudila Wanbliho ranní píseň. Po chutném WO jsme se na sněmu dozvěděli program dne. Tento sněm byl i raním sněmem bez velkého náčelníka Suché Vrby. Po sněmu kan dokončovali táborové stavby, čikalan se učili lakotská slovíčka a hráli hry. Potom následovala zkouška mrštnosti a hbitosti. Po této zkoušce začalo pršet, při dešti se z Brna vrátila Vrbka s Jitřenkou. Kvůli dešti se večerní sněm konal v jídelně a také proto se nehrála vaše představení. Po večerním sněmu se všichni odebrali do svých tee-pee a šli spát.
9. Anpetu

Ráno nás čekalo neobvyklé probuzení. Pak jsme zjistili, že naše náčelníky postihla nemoc. Náš tábor koupil tyran MATOCI. Muka, která nás provázela celý den byla mukovská. Za vše se muselo platit. Bylo to neúnosné. V rodinách vládla bída, hlad a strach. Pan MATOCI pro nás našel práci, protože se nemohl dívat jak umírají jeho levné pracovní síly. Práce byla těžká a při cestě na naleziště zlata, nás opustily pracovní síly, které nám později chyběly.
U svačiny, kterou jsme navrhly na suchém místě, jsme zjistili ztrátu čtyř pracovníků. Vydali jsme se je hledat. Tři se vrátili do tábora, ale jeden stále chyběl. Byl to Bizon. Čtvrt dne byl nezvěstný. Pátrání nám a policistům stěžoval déšť. Smířili jsme se s jeho strátou, když tu vidíme jak do tábora přijíždí auto s Bizonem. Dovezli ho vesničané.
Poté hráli kani i čikalani hry. Po schůzce u jídelny jsme šli spát.

Zapsala: Klidná Mysl
10.Anpetu

Jako obvykle nás probudila raní píseň. Na sněmu jsme se dozvěděli, že nás čeká celodenní výlet. Po sněmu jsme se rozdělili do dvou skupin.
1. obsahovala čikalany a některé kany a 2. obsahovala pouze kany, kteří měli jít slaňovat do otonwe Sloup. Protože začalo pršet, spojili se obě skupiny do jedné, tím pádem šli všichni do Lysic na zámek a poté na zříceninu Rychvald. Zpáteční cestu jsme se vraceli třemi způsoby:
autobusem, vlakem a po svých. Do tábora jsme se vrátili na večerní WO. Po sněmu jsme šli všichni do svých teplých spacáčků a spát.

Zapsala: Letní píseň
11.Anpatu

Ráno nás probudila Orlova píseň. Po sněmu všichni pracovali na svých výrobcích. Poté nás překvapila návštěva dvou vedoucích skautů. Byli jsme nuceni se obléknout a namašlit do indiánských oděvů. Následoval příchod všech dětí ze skautského tábora a začalo naše zápolení. Střílelo se z luku, bojovalo u kůlu a hrála se ..piová hra, která skončila nerozhodně. Před odchodem si mohli prohlédnout náčelnické tee-pee a Wambli jim předal jistý váček s nejmenovanou náplní. Pak se šlo na čan na Očeti Tanka. Na Očeti Tanka byla přidělena dvě jména. Naše šamanka se jmenuje Dva šípy v terči a Martina Hlas znějící prérií. Na očeti se tančilo a zpívalo. Když Velký náčelník skončila Očeti Tanka, všichni se těžce odebírali od krásně hřejícího ohně. Ale přece. Skoro všichni nalezli do svých vychladlých spacáčků.

Zapsal: Ranní Červánek
12.Anpetu

Ráno nás probudila Wambliho ranní píseň. Poté následovala rozcvička a po rozcvičce jsme šli na blužážu. Bylo WO a sněm. Na sněmu jsme se dozvěděli program dne.
Po sněmu jsme si vyzkoušeli v jakém rodě mají nejlepší strážce a zloděje. Potom byla skouška smyslů, která zpočívala v tom kdo donese nejméně ocucaný bonbón. Bylo WO. Přijel Američan Tim, byl sněm a šli jsme spát.

Zapsala: Barevné Korálky
13.Anpetu

Jako každé ráno nás probudila Orlova ranní píseň. Když jsme konečně vylezli ze svých tee-pee, šli jsme na rozcvičku a potom na blužážu.
Po blužáži jsme si dali chutné WO. Po WO jsme šli na sněm a tam zjistili, že dnes přijedou wašičunpi - naše rodiče. Potom nám Tim přednášel o Americe za doby indiánů. Po sněmu jsme se převlékli a rychle začali budovat celnici a závoru. Někteří wašičunpi nechtěli platit ale zaplatili. Naše celnice zabavili mnoho věcí. Někteří průvodci odešli do čontanka. Když naše rodiče odjeli, někteří ikčewičašapi se nechali přivázat ke kůlu při kterém sledovali country tance. Orel svolal všechny na sněm, kde jsme si zaspívali a pak jsme se odebrali do svých tee-pee a šli spát.

Zapsal: Ten který se nebojí silnějších
14.Anpetu

Ráno nás probudila Wambliho píseň. Potom jsme šli na rozcvičku. Poté následovala Blužáža. Pak bylo WO. Celý den pršelo. Ale Ikčewičašapi si náladu zkazit nenechali. Rozdělili jsme se do tee-pee. Čikalani si říkali něco o kačenkách. Potom jsme hráli rodovou hru. Po WO jsme se rozdělili na rody a šli jsme na ptáčky. Rody se snažily, aby zastřelili co nejvíc ptáků, a nachytat kouzelnou tekutinu, co znich vytéká. Tu jsme si nalili tee-peem aby nás chránila před zlými bytostmi. Nejvíce tekutiny nasbírali Medvědice. Večer byl sněm, kde jsme si báječně zazpívali. Poté jsme si zalezli do spacáků a spali.

Zapsal: Pírko
15.Anpetu

Ráno nás probudila MAtova ranní píseň. Po ní následovala mokrá rozcvička v lese a blužáža. Po chutném WO byl sněm, kde jsme se dozvěděli program dne. Potom jsme se dozvěděli, že se Eia rozčílila, protože roztrhala a rozházela kusy zvířat po celém lese. Udělali jsme z toho rodovou soutěž kdo najde nejvíce kusů zvířat a poskládá je dohromady. Potom opět následovalo WO. A protože pršelo, tak jsme si na chvíli vlezli do svých teplých vyhřátých spacáčků. Potom bylo WO a po WO hra, kdo nejsprávněji zodpoví 19 otázek o přírodě. Po té následovalo přenášení zpráv pomocí štafety. Pak následoval večerní sněm kde jsme si zrekapitulovali celý den. Po sněmu šli všichni do svých tee-pee a spát.

ZAPSALA: Starostlivý vánek
16.Anpetu

Po ranním sněmu se část kanů vydala na březovou kůru. Ostatní kan připravovali pec a těsto na chléb. Čikalani se něco naučili o ptačích hnízdech a sami se potom pokusili nějaké postavit.
Po příchodu sběračů březové kůry, kteří vzápětí začali vyrábět krabičky a různé prkotiny, jsme začali péct chléb.
Po poledním příjmutí potravy, se všichni ikčevičašapi vysprchovali. Pak následovala hra s názvem obstřelování lesa, ve které bohužel zvítězily Medvědice. Dále stojí za zmínku odjezd dvou wikoškapi Obláčka na letním nebi a Klidné mysli. Trochu jsme si zabrečeli, ale hned tu byla připravena orientační hra, ve které zvítězili, jak jinak než Modré Volavky. Po večerním příjmutí potravy v podobě palačinek, se šlo chrupkat.

ZAPSAL: Keya Wohiki Pa
17.Anpetu

Ráno jsme byli vzbuzeni v 6 hodin z důvodu celodenní výpravy. Vstávat se nám nechtělo, ale byli jsme donuceni různými donucovacími triky. Plán cesty zněl takto: autobusem do Vícova, dále po svých vojenskou oblastí k zřícenině hradu, kde jsme bohužel nenašli nic důležitého. Dále jsme šli do Repech, kde nám byla napsána historie tohoto místa, stoletým dědečkem, který nám ji psal asi 40 minut. Pak jsme pokračovali do Niv, z kterých nás cesta zanesla do Sloupu, kde jsme si vyzkoušeli naši slaňovací techniku. Ve Sloupu jsme zjistili, že náš tábor přepadli zlé bytosti a že naši čikalani a náčelníci s rádci byli otráveni. Naším úkolem bylo, získat váčky, které byly rozmístěny po táboře. Rychle jsme makali do tábora, kde jsme naše zhypnotizovance zachránili a vše dobře dopadlo. Potom jsme se najedli a chrupky dupky do postýlky.

ZAPSAL:
18.Anpetu

Ráno nás probudila Wanbliho píseň. Potom následovala blužáža. Ikčevičašapi kan se vydali na výpravu. Mi jsme šli do Boskovic. V boskovicích jsme se dozvěděli o Jínanu dvoulaločném. Byli jsme i v židovském městečku. Vrátili jsme se do tábora.

ZAPSALA: 1. v boji
19.Anpetu

Ráno nás probudil ohlušující zvuk píšťalky, která patřila Matonce. Poté jsme byli seřazeni do řady a všichni byli přejmenování na opačné pohlaví. Po sněmu následoala hra při které, jsme všechny slušné zvyky hodily za hlavu. Odpoledne byla hra ve které byly různé disciplíny, kde jsme získávali plíšky a valounky. Za ně jsme si kupovali v krámku U Vrbálka sladkosti. Některé sladkosti byli za 20 plíšků, přes 25 plíšků zdraženy až ke 35 plíškům. Večer jsme si užili hazardu až až. A pak jsme šli zaslouženě chrupkat. Tohle vše se dá zažít ve dni bláznů.

ZAPSALA: Šárka
20.Anpetu

Ráno nás probudila Orlova ranní píseň. Šli jsme na rozcvičku a na blužážu a na WO. Po WO byl sněm na kterém jsme se dozvěděli program dne. Po sněmu jsme se shromáždili u jídelny a začali utkání v šiny, které rozhodlo v jakém pořadí půjdeme na rodovou hru. Nakonec šli 1. Medvědice, 2. Volavky a 3. Vlci. Ke hvězdonošovi se dostali všechny rody, ikdyž se Vlci trochu ztratili. Potom jsme šli na sněm a pak hráli noční hru. Někteří usínali pod širákem a jiní ve svých vyhřátých tee-pee.

ZAPSAL: Ten který se nebojí silnějších
21.Anpetu

Ráno nás probudila Wanbliho píseň. Po WO byl sněm kde jsme se dozvěděli program na dnešní anpetu. Po sněmu byly hry na nejudatnějšího Knacamgala roku. Byly 4 disciplíny. Pak bylo WO. Pak jsme šli zničit zlé bytosti. Pak bylo WO. Potom jsme šli pro oheň k habru na Očeti Tanka. Po sněmu jsme šli spát.

ZAPSAL: Lukáš Hromek