Knacamgalové - aktuality


Wóiȟa - Vtip

Přiběhne indián k náčelníkovi a hlásí: „Mám pro tebe dvě zprávy, Velký Buvole. Jednu dobrou a jednu zlou.” „Tak nejprve tu špatnou.” „Za městem se usadili cikáni,” odpoví indián. „A ta dobrá?” zeptá se náčelník. „Chutnají jako bizoni.

Více informací se zobrazí po přihlášení